Aluevaalit 2022

Tammikuun 2022 aluevaalit ovat Suomen tärkeimmät vaalit. Niissä valitaan aluevaltuustojen jäsenet, jotka päättävät terveydenhoidosta, sosiaalipalveluista ja palo- ja pelastuslaitoksesta. Aikaisemmin nämä tehtävät ovat olleet osaksi kuntien ja osaksi kuntayhtymien, kuten sairaanhoitopiirien, hoidossa. Vastedes ne kuuluvat maakunnille eli hyvinvointialueille, joita aluevaltuustot johtavat.

Aluevaalit ovat ennen kaikkea sote-vaalit. Esimerkiksi kaikkien Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista päättää Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto. Sen päätöksistä riippuu muun muassa:

– miten ja missä sinua, lapsiasi ja vanhempiasi hoidetaan

– onko hoitajilla riittävä palkka ja kunnolliset työolot

– parannetaanko verorahoilla ihmisten hoitoa vai yksityistä terveysbisnestä

– saavatko ikäihmiset inhimillistä hoivaa

– saatko apua, jos mielesi järkkyy

– paljonko terveyskeskuksessa tai sairaalassa käynti maksaa

– kuinka nopeasti pääset hoitoon.

Koko Pirkanmaan Vasemmiston aluevaaliohjelman löydät täältä. Itselleni erityisen keskeisiä tavoitteita ovat palvelujen tasa-arvoisuus, verorahojen järkevä käyttö ja hoitajien työolosuhteet.

Viikossa lääkäriin maksutta

Nyt Suomessa terveydenhoidon kannalta parhaassa asemassa ovat perusterveet työssä käyvät ihmiset, jotka voivat hoidattaa vaivansa työterveyshuollossa tai joilla on varaa käydä yksityislääkärillä jonottamatta. Tämä on osasyy valtaviin terveyseroihin rikkaiden ja köyhien välillä.

Julkisia terveys- ja sosiaalipalveluja on parannettava, ja etenkin niiden palveluja pitää saada nykyistä helpommin ja nopeammin. Niiden varassa on iso osa meistä: lapset, nuoret, opiskelijat, työttömät, itsensätyöllistäjät ja eläkeläiset.

Terveyskeskuslääkärin tai muun tarpeenmukaisen hoitoammattilaisen vastaanotolle pitää päästä viikon sisällä – maksutta. Hyvinvointialueiden on pantava voimaan seitsemän vuorokauden hoitotakuu koko perusterveydenhuollossa.

Julkisen hammashoidon resursseja on lisättävä jonojen lyhentämiseksi. On varmistettava, että ihmiset pääsevät nykyistä sujuvammin myös tarvitsemiinsa erikoissairaanhoidon palveluihin.

Terveyskeskusmaksu pitää poistaa. Pienituloiset tulee vapauttaa terveydenhuollon asiakasmaksuista. Asiakasmaksujen perinnässä ei pidä käyttää yksityisiä perintäyhtiöitä. (Tästä olen kirjoittanut mm. Aamulehdessä.)


Verorahat ihmisten hoitoon eikä hoivabisnekseen

Monissa kunnissa iso osa lääkäripalveluista ja ikäihmisten ja vammaisten hoidosta on ulkoistettu yksityisille yrityksille. Tästä on usein seurannut se, että henkilökunnan työehtoja on heikennetty ja palkka on pienentynyt.

Kun henkilökunnan määrästä on tingitty voittojen maksimoimiseksi, myös hoidon laatu kärsinyt. Viime vuosina olemme lukeneet skandaaliuutisia monista yksityisistä hoivakodeista. (Tästä olen kirjoittanut mm. Kansan Uutisten blogissani. )Toki lyhytnäköiset säästöpäätökset ovat heikentäneet hoitoa myös julkisella puolella.

Yksityistäminen ja ulkoistaminen synnyttävät lisää kustannuksia, jotka menevät sopimusten tekemiseen ja valvontaan sekä omistajille maksettaviin voittoihin. Monet yritykset myös kierrättävät terveydenhuollossa tekemiään voittoja veroparatiisien kautta.

Ulkoistamisen sijaan pitää keskittyä julkisen palvelujen parantamiseen. Joissakin tapauksissa voi olla järkevää täydentää julkisia palveluja esimerkiksi järjestöjen ja osuuskuntien tuottamilla palveluilla, jos niillä on sellaista osaamista esimerkiksi erityisryhmien palveluista, jota julkisella sektorilla ei ole.

Hoitajat ansaitsevat kunnon palkan ja hyvät työolot

Suomessa on tällä hetkellä sote-alan työvoimakriisi. Hoitajista on pulaa jo nyt, ja tulevaisuudessa henkilökuntaa tarvitaan vielä lisää, kun väestö ikääntyy. Lisäksi lähitulevaisuudessa kymmeniätuhansia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia jää eläkkeelle. Siksi hoitoammattilaisia pitää kouluttaa lisää. Samalla pitää huolehtia siitä, että ala houkuttelee, eli sote-alan ammattilaisten työoloja ja palkkausta pitää parantaa.

Aluevaalien ennakkoäänestys on 12.–18.1.2022. Silloin voit äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022. Silloin voit äänestää vain asuinpaikkasi mukaisessa äänestyspaikassa. Voit tarkastaa äänestyspaikkasi täältä.

Aluevaaleissa pirkanmaalaiset voivat äänestää ketä tahansa Pirkanmaan ehdokasta. Voit siis äänestää esimerkiksi Tampereella asuvaa ehdokasta, vaikka itse asuisit toisessa kunnassa.